HRG

Hydroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika

HRG-Hydroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika

Csoda a vízben

A HRG módszer 1994 óta levédett magyar rehabilitációs eljárás. Langyos vízben alkalmazható, 370 mozgásfeladata . Jellemzői: minden HRG-fejlesztést alapos neuro- és szenzomotoros szemléletű vizsgálat előz meg. A különböző mozgáselemek a vízben könnyebben elvégezhetők, mint a száraz földön. Ez kedvezően hat a gyermek motorikus és szenzoros képességeire. Normalizálja a hiányzó képességeket., valamint a felfogóképességet is növeli.

A vízben történő mozgás sokban különbözik a szárazföldi mozgásoktól más a hőszabályozás,más a fizikai környezet.

A HRG komplex fejlesztés

A HRG feladatköre

A megkésett, eltérő mozgás, beszéd és értelmi fejlődés, figyelemzavar, eltérő aktivitás, mozgássérültség, érzelmi kötődési és beilleszkedési problémák kezelésére, kezdeti tartási hibák korrigálása. A HRG komplex fejlesztés. A játékos vízi gyakorlatok a megszerzett ismeretekre épülnek.

A HRG fejlesztési területei

  • figyelem, feladattartás
  • szem-kéz koordináció, finommozgások fejlesztése
  • nagy - és finommozgások koordinációja
  • kóros reflexek és kóros testtartások leépítése
  • alkalmazkodás (új közeghez, társakhoz)
  • egyensúlyfejlesztés
  • beszédfejlesztés (mozgás összekapcsolása a beszéddel)
  • fej és törzskontroll kialakítása
  • izomtónus normalizálása

Az életkori sajátosságokat a fejlesztés során figyelembe kell venni, mivel a gyermek fő tevékenységi formája , 6 éves kor alatt a játék, ezért a feladatokat játékosan oldják meg és változatosan sok eszközt is használnak. 1-1 mozdulatot énekkel, mondókával, játékos cselekvésekkel, (pl.: kaszáló mozdulat, vonatozás) illetve eszközzel kísérnek (pl.: labda, karika, lebegő műanyag tárgyak). Az eszköz konkrét segítséget is jelenthet a feladatok végzése közben. Az eszközök a könnyebb feladatokról a nehezebb feladatokra történő rávezetés előkészítését is segítik.

A HRG elsősorban gyógyító terápia

Mekkora a fejlődés?

A HRG elsősorban gyógyító terápia, a feladatokat célzottan, sosem véletlenszerűen, hanem mindig tudatosan választja a terapeuta, a gyermek organikus érettségi, idegrendszeri fejlettségi szintjének megfelelően. A HRG-terápia kétségkívül okosító módszer, hiszen egy adott agyi terület mozgással történő ingerlése, előbb-utóbb kiváltja a várt kognitív, azaz észbeli választ, fejlődést is.A motoros, azaz a mozgásos területen, a pszichés-kognitív, azaz az érzelmi, értelmi, társas területen is pozitív változások történnek. A rendszeres, heti minimum két alkalmas HRG-foglalkozás után így lesz a gyermek előbb-utóbb szabálykövetőbb, terhelhetőbb, „okosabb”. A fegyelmezetlen gyermek szófogadóvá, az izgő-mozgó nyugodtabbá, a suta ügyesebbé, az agresszív pedig elfogadóbbá válik. A HRG-módszer és feladatok rendszeres és kellően intenzív alkalmazásának az idegrendszer kéreg alatti szabályzásának normalizálódására van pozitív hatása. Ezzel párhuzamosan a sikeres viselkedésszervezéshez és a kognitív funkciók végrehajtásához szükséges agykérgi sémák is "bejáratódnak", ami a pozitív transzfer-folyamatok kialakulását segíti elő. A mozgás, a figyelem, a "szófogadás", a beszéd, a beilleszkedési és gondolkozási folyamatok komplexen megfigyelhető javulása jelzi a HRG-terápia sikerességét és hatékonyságát. A HRG-fejlesztésre járó gyermekekkel a többi pedagógus azonos diagnózis és súlyossági fok mellett gyorsabban fog jobb eredményt elérni, mint a " szenzomotorosan nem előkészített/felzárkóztatott" gyermekeknél. A felzárkóztatás után a széleskörű mozgáskultúra megalapozása, az eszközös feladatok "végigtanulása" (konkrét műveletek...), a koordinációt, szerialitást és a ritmusérzéket fejlesztő feladatok elsajátítása történik.

további információk:
HRG - Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika a Pillangóházban

Jelentkezzen a HRG terápiára

Jelentkezési lap kitöltése

Töltse ki alábbi jeletkezési lapunkat. Adjon meg gyermekéről néhány adatot, kollégánk felveszi önnel a kapcsolatot.

Megkésett beszédfejlődés kezelése a Pillangóházban

 Pillangó komplex Beszédindító terápia®

Az időben felfedezett beszédfejlődési zavar jól korrigálható, az elmaradás sok esetben teljesen vagy nagyrészben behozható. Az első és legfontosabb feladat a beszédkedv felkeltése, melyet a szeretetteljes légkör, a játékok és a sok hangutánzás szolgál. A gyakorlatok nem a gyermek életkorától, hanem fejlettségi szintjétől függnek.