Korai fejlesztés

Koraszülöttek preventív gondozása

korai fejlesztés

Az idegrendszeri fejlődés szerepe

Számos szakember megerősíti, hogy a csecsemő saját mozgásán keresztül játékosan, kreatívan fedezi fel a világot, szerzi tapasztalatait, és ez adja az értelmi műveletek eredetét. A kúszás megjelenését követően a babák folyamatos mozgásukkal mintegy önmagukat fejlesztik. Az idegrendszerük folyamatos fejlődés alatt áll újabb és újabb mozgásfajták elsajátítása során. A kezdeti nagymozgások, majd a precízebb, finomabb mozgássorok tökéletes kivitelezése eredményezi azt a folyamatot, ami mind a beszéd, az artikuláció, mind pedig a ceruzafogás, vonalvezetés szempontjából elengedhetetlen lesz számára.

Beszéd és mozgás kapcsolata

Az egyik legkomplexebb idegrendszeri működést igénylő tevékenységünk a beszéd. A kommunikatív beszéd megjelenéséhez és fejlődéséhez azonban számos nem szóbeli folyamat együttes fejlődésére van szükség, mint például a mozgás, az emlékezet, a mintamásolás vagy a hallási és látási figyelem. Amennyiben ezeknek, a beszédet előkészítő folyamatoknak a fejlődési üteme a tipikustól eltérő - ami egy mozgásbeli problémával küzdő gyermek esetében valószínűsíthető -, a gyermek beszédében is késés, elmaradás lesz tetten érhető. Mára már bizonyították, hogy a fejlődés során jelentkező mozgáskoordinációs és nyelvi zavar hátterében azonos idegrendszeri rizikófaktor áll. Mind a finom-, mind pedig a nagymozgásokban elért eredmények szoros összefüggést mutatnak a kommunikációs képességekkel. A beszéd- és nyelvi elmaradással küzdőknél magas számban találtak mozgásos ügyetlenséget.

Mi áll a tanulási nehézségek háttérben

Az iskolába lépés előtt álló, fejlődési nyelvi elmaradással küzdő gyermek 52 %-ánál a mozgás területén is tapasztalható alulműködés látszik, továbbá az iskolás évek alatt megjelenő olvasási zavar is kapcsolatban áll a mozgás- és nyelvi fejlődéssel. Mindezeknek, továbbá a tanulási nehézségek hátterében is, csakúgy mint a mozgáskoordinációs zavar hátterében is, egy azon ok, igen gyakran idegrendszeri éretlenség áll. Mivel eleinte a mozgásfejlődés eltérései inkább észrevehetők, amennyiben a szülő vagy szakember a mozgásfejlődés eltérő, lassabb vagy zavart menetét észleli, érdemes szakember segítségét kérni. A mozgásproblémás gyermekek ugyanis szociális, kommunikációs, tanulási és figyelmi téren veszélyeztetettek.

Babacsoport célrendszere

Terápia

  • a nagymozgások kialakítása és stabilizálása, mozgáskoordináció fokozása, fennmaradt reflexek leépítése : gurulás, kúszás, négykézláb járás, ülésformák, önálló járás előkészítése
  • finommotorikus tevékenység fejlődésének támogatása: kezek aktivizálása, fogás-elengedés támogatása, oppozíciós mozgássor kialakítása, célirányos manipuláció szervezése
  • beszéd előkészítő elemeinek támogatása: látási és hallási figyelem felkeltése, emlékezetbe tartás fokozása, utánzás kialakítása, ritmizálás támogatása, testtudat kialakítása, a gagyogás és a szókezdemények megjelenésének elősegítése

Csoportos foglalkozás

Csoportos foglalkozásainkon résztvevő gyermekek a szülők támogatásával szakembereink vezetésével vesznek részt. A nagymozgások elsajátításán túl a finommotorika megtámogatásával segítjük a beszéd előkészítő elemeinek fejlődését valamint a kognitív folyamatok támogatását. A komplex terápiás egység egyik eleme a szenzomotoros - hydroterápia, ami a célirányos mozgássorokon keresztül támogatja és előkészíti az idegrendszer azon területeinek fejlődését, ami a nagymozgások, a beszéd és a kognitív folyamatok alapstruktúráját képezi. Erre épül rá a második egység, ami a részképességek aktív "gyakoroltatását" jelenti egy támogató mozgásos közegben.

Jelentkezzen a korai fejlesztésre

Jelentkezési lap kitöltése

Töltse ki alábbi jeletkezési lapunkat. Adjon meg gyermekéről néhány adatot, kollégánk felveszi önnel a kapcsolatot.

TSMT terápia a Pillangóházban

Tervezett Szenzomotoros Tréning

 TSMT - Tervezett Szenzomotoros Tréning

folyamatos törekvés folyik a beszéd bekapcsolására, a szókincsbővítésre, a mozgások és a dalok, versek szinkronjának összehangolására, új verbális memoriterek gyakorlására