TSMT

Tervezett Szenzomotoros Tréning

TSMT-Tervezett Szenzomotoros Tréning

Mi kell a TSMT alkalmazásához ?

A TSMT csoportos sikeres alkalmazásához a gyermeknek rendelkeznie kell az ún. g(general) faktorokkal:

 • vizuális és akusztikus figyelem kialakulása,
 • utánzási képesség,
 • motoros és pszichés terhelhetőség (30-35 perc),
 • motoros készségek és képességek (megfelelő gyorsaság, erő, állóképesség; adaptív motoros válaszok könnyed mozgósítani tudása;
 • gyors feladat-elsajátítás és funkcióöröm a gyakorlásban),
 • a feladathelyzet megértése (ok-okozati összefüggések felismerése, gyors és adekvát helyzetfelismerések és értelmezések),
 • bennmaradás a feladathelyzetben (belső motiváció, akaraterő, kitartás, küzdeni tudás, kontroll funkciók, frusztrációs tolerancia, reális önértékelés),
 • megnyugtathatóság,
 • megfelelő mértékű és minőségű szociális interakciók
 • motiválhatóság, tárgykapcsolat kialakulása.

A gyermek figyelmi, észlelési és emlékezeti, valamint szociális képességei lehetővé teszik a kognitív feladatok integrálását.

A TSMT céljai

 • homogén csoportra szabott feladatokkal és terhelési fokozattal 30/45/60/ perces komplex vesztibuláris-auditív-vizuális, taktilis, proprioceptív ingeregyüttest alkalmaz, mely a az egyes - egymást követő - feladatok ingererősségét úgy váltogatja, hogy a gyermek: szakadozott/időszakos figyelmi, együttműködési ideje növekedjen,
 • reflexgátló kiinduló helyzeteket és feladatokat alkalmazzunk
 • az aszimmetrikusan érző-mozgó jobb és bal oldal működését szimmetrizálja, magasabb szinten elősegíti az aszimmetrikus feladatvégzést, a rendszeres ismétléssel mozgásos, vizuális, auditív, térbeli, taktilis emléknyomokat és sorrendeket alakít ki,
 • folyamatos törekvés folyik a beszéd bekapcsolására, a szókincsbővítésre, a mozgások és a dalok, versek szinkronjának összehangolására, új verbális memoriterek gyakorlására.

Jelentkezzen a TSMT terápiára

Jelentkezési lap kitöltése

Töltse ki alábbi jeletkezési lapunkat. Adjon meg gyermekéről néhány adatot, kollégánk felveszi önnel a kapcsolatot.

Csecsemők és kisgyermekek Korai fejlesztése a Pillangóházban

Koraszülöttek preventív gondozása

 Pillangó Komplex Korai Szenzomotoros Program®

Az egyik legkomplexebb idegrendszeri működést igénylő tevékenységünk a beszéd. A kommunikatív beszéd megjelenéséhez és fejlődéséhez azonban számos nem szóbeli folyamat együttes fejlődésére van szükség, mint például a mozgás, az emlékezet, a mintamásolás vagy a hallási és látási figyelem.